Rakennus- ja talotekniikka

 


T308 rgb

 

Akkreditoitua betonintestausta

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Rakennuslaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T308, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.

Karelia-ammattikorkeakoulun rakennuslaboratorio tarjoaa korkealaatuista akkreditoitua betonintestausta (FINAS). Toiminnassamme sitoudumme noudattamaan standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 vaatimuksia.Tätä ennen Karelia ammattikorkeakoulu on ollut ympäristöministeriön hyväksymä virallinen betoninkoestuslaitos vuodesta 1980 lähtien.

Akkreditoidut betonintestauspalvelut ovat:

  • betonikoekappaleiden puristuslujuus
  • kovettuneen betonin tiheys
  • paineellisen veden tunkeumasyvyys

Testauspalveluissa käytetään ajanmukaisia laitteita ja laadultaan korkealuokkaisia materiaaleja ja tarvikkeita. Testausmenetelmät ovat standardien SFS-EN 12390-3 SFS-EN 12504-1, 12390-7 ja SFS-EN 12390-8 mukaisia.

Muut betonintestaukset:

  • vetolujuuden määritys
  • vesitiiviys
  • pakkasenkestävyys
  • karbonatisoitumis- ja kloridipitoisuusmääritykset

Lue lisää Betonintestaus

Tilauskaavake

 

Laatupolitiikka

Karelia-ammattikorkeakoulun rakennuslaboratorio tarjoaa betonin testauspalvelujaan julkiselle ja yksityiselle yrityksille ja yhteisöille. Laatu perustuu korkeaan tekniseen ammattitaitoon.Toiminnan päämäärinä ovat korkealaatuisen teknisen tason lisäksi kustannustehokkuus, nopeus, asiakaslähtöisyys ja joustava palvelu. Näiden päämäärien toteutumista arvioidaan asiakaspalautteiden, asiakastyytyväisyyskyselyjen ja - sekä sisäisten että ulkoisten auditointien ja johdon katselmusten avulla. Laboratorio seuraa aktiivisesti alansa teknistä kehitystä. Ammattikorkeakoulu huolehtii rakennuslaboratorion henkilöstön määrästä ja koulutustason sekä osaamisen riittävyydestä.

Karelia-ammattikorkeakoulun organisaatiossa toimialan johto on ylimmän johdon valtuutuksella sitoutunut laboratorion johtamisjärjestelmän toteuttamiseen, kehittämiseen sekä jatkuvaan parantamiseen. Toiminnanssa hyödynnetään laatupolitiikan periaatteita, asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä saatua palautetietoa ja kehittämistoimenpiteiden toteutumista.

Toiminta(laatu-)järjestelmä on testaustoiminnan keskeinen elementti. Sen kehittämiseen osallistuvat osaltaan kaikki työntekijät. Toimintajärjestelmän vaatimusten toteutumista valvoo laatuvastaava, joka toimii välittömässä yhteydessä toimialan johdon kanssa.

Muut rakennus- ja talotekniikan palvelut

Rakennus- ja talotekniikan tutkimus- ja testauslaboratoriot tarjoavat monipuolisesti rakennusmateriaaleihin ja rakenneratkaisuihin liittyviä testauspalveluja.

Yhteystiedot

Karelia-ammattikorkeakoulu, Rakennuslaboratorio
Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
puhelin: 013 260 6260
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Palveluksessasi laboratorioinsinöörit Aleksanteri Juvonen ja Riku Tiira

 


>> Tutustu myös palveluhakemistoomme

>> Tutustu puurakentamisen www-sivuihin