energia ymp tekniikka kuva


Insinööri, energia- ja ympäristötekniikka

Tutkinto: Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
240 opintopistettä | 4 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 30
Opetusmuoto: Päivätoteutus. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti klo 8 - 18 välillä.

Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus 

Hakuaika: 20.3. - 3.4.2019

Valintakokoe 2019

Valintaperusteet

Opetussuunnitelma

Energia- ja ympäristötekniikka on tulevaisuutta isolla T:llä. Kyseessä on yksi voimakkaimmin kasvavista teollisuuden ja yritystoiminnan aloista, ja alan asiantuntijaosaamista tarvitaan koko ajan enemmän kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuneena energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä osaat kehittää yritysten toimintatapoja aiempaa energiatehokkaammiksi ja ympäristöä säästäviksi, suunnitella uusiutuvan energian ratkaisuja ja analysoida ympäristön tilaa.

Työnantajiasi voivat olla esimerkiksi teollisuusyritykset, ympäristöteknologia-alan yritykset, energia- ja vesilaitokset, suunnittelu- ja konsulttitoimistot, jätehuoltoyhtiöt, kuntien ympäristö- ja tekniset virastot sekä alueiden ympäristökeskukset.

Opintojesi myötä saat valmiudet toimia erilaisissa ympäristöalan suunnittelu-, tutkimus-, tuotekehitys- ja viranomaistehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Energia- ja ympäristötekniikan insinööriopinnoissa perehdyt monipuolisesti uusiutuvaan energiaan - sen teknologioihin, tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi opit suunnittelemaan energiaratkaisuja erilaisiin kohteisiin pientaloista teollisuusyrityksiin sekä laatimaan laatu- ja ympäristöjärjestelmiä.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

opintopolku nappi uusi2