liiketalous kuva

 

Tradenomi, liiketalous, monimuotototeutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 
Tutkintonimike: 
Tradenomi (AMK) 

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
210 opintopistettä | 3,5 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 30
Opetusmuoto: Monimuotototeutus. Lähiopetusta 2 - 3 päivää joka toinen kuukausi.

Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus 

Hakuaika: 14. – 28.3.2018

Valintaperusteet ja pääsykokeet

Ennakkoaineisto 2018
Hakijan ohje
Viking Linen vuosikertomus 2016
Alhonen, Alamäki, Aunimo, Hallikainen, Korpela, Rantala, Vuori: Value Creation through the integration of sales and marketing: Smarketing, 2018

Valintakokeen esimerkkitehtävät keväältä 2017

Opetussuunnitelma

Liike-elämässä menestymiseen tarvitaan oman alan asiantuntijuuden ohella riittävä ymmärrys liiketoiminnan kokonaisuuksista ja yleisistä lainalaisuuksista. Monipuolisuuden tarve korostuu tulevina vuosina, kun digitalisaatio muokkaa ja murskaa vanhoja rakenteita ja toimintatapoja.

Karelia-ammattikorkeakoulun tradenomiopinnoissa ovat vahvasti mukana liiketalouden eri osa-alueet. Monimuotototeutuksessa voit kehittää osaamistasi taloushallinnon osa-alueella tai sisällyttää siihen muita täydentävän osaamisen opintoja esim. yrittäjyydestä, markkinoinnista tai johtamisesta.

Tyypillisiä tradenomien työtehtäviä ovat palvelupäällikkö, asiakasneuvoja, henkilöstösuunnittelija, yksikön esimies, myyntipäällikkö, asiakkuuspäällikkö, controller, myymäläpäällikkö, vientisihteeri, HR-koordinaattori, yrittäjä, rahoitusneuvoja, toimitusjohtaja, kirjanpitäjä, tiimivastaava, vakuutusneuvoja ja markkinointipäällikkö.

Opintojesi aikana teet tiivistä yhteistyötä yritysten ja sidosryhmien kanssa ja rakennat näin verkostoasi jo opiskellessasi. Tärkeä osa opintojasi ovat kieli- ja viestintäopinnot, joissa painotetaan erityisesti työelämässä tarvittavaa kielitaitoa. Kielitaitoasi voit kehittää myös opiskelemalla tai harjoittelemalla ulkomailla.

Jos toimit jo yrittäjänä tai suunnittelet oman yrityksen perustamista, on osa opinnoista, tai vaikkapa kansainvälinen vaihto, harjoittelu ja opinnäytetyö tapauskohtaisesti yhdistettävissä omaan liiketoimintaasi tai oman yritysideasi kehittämiseen.

opintopolku nappi uusi2