Avoin ammattikorkeakoulu


Avoin ammattikorkeakoulu on mahdollisuus kaikille opiskelusta kiinnostuneille – iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimessa amk:ssa voit

  • tutustua amk-opintoihin
  • kehittää ammattitaitoasi
  • hyödyntää välivuoden
  • tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Kysy lisää, yhteystiedot löydät täältä!


Päivitä sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto AMK-tutkinnoksi!

Päivitä sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto ja aloita opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa! Opinnot toteutetaan monimuoto- ja verkko-opintoina, joten ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opinnot on tarkoitettu henkilöille, joilla on opistoasteen tutkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, kehitysvammaisten ohjaaja) ja jotka työssään tarvitsevat korkeakoulutasoista osaamista. 

Esite >>
Lue lisää ja ilmoittaudu >>


Opiskelutaitoillat

Karelia-ammattikorkeakoulun avoin AMK on mukana järjestämässä korkeakoulujen opiskelutaitoiltoja, joissa saat tukea ja vinkkejä tehokkaaseen opiskeluun! Vuoden 2018 ensimmäinen opiskelutaitoilta on tiistaina 16.1.2018 klo 17.30 - 19.00 ja teemana on Verkko-opiskelun abc - miten verkossa opiskellaan?Osallistuminen verkossa on maksutonta. Tervetuloa!

Lue lisää ja osallistu! >>


OPINNOT KEVÄÄLLÄ 2018

Ilmoittautuminen kevään opintoihin on jo alkanut!

Olemme koonneet tälle sivulle useita erilaisia ammatillisen osaamisen päivittämiseen liittyviä opintokokonaisuuksia. Voit opiskella opintokokonaisuudet kokonaan tai valita niistä sinulle sopivat opintojaksot. 

Kevään opintotarjonta täydentyy joulukuun aikana. 

Seuraa sivujamme!

V = verkko-opinnot, M = monimuoto-opinnot, L = lähiopetus


Mietitkö, mitä sinusta tulee "isona"?

Insinööri? Sairaanhoitaja? Fysioterapeutti? Sosionomi? Restonomi? Medianomi? Tradenomi? Bachelor of Business Administration? Metsätalousinsinööri?
Jos mietit, minkälaista AMK-opiskelu on sinun toivealallasi ja mihin töihin sieltä valmistuu, niin tämä opintojakso on juuri sinulle! Totetutus räätälöidään sinun kiinnostustesi ja hakutoiveesi mukaan. 

Minustako AMK-opiskelija? 2 op M


UUTTA!
Green Care -perusteet 5 op

Green Care (GC) on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Toiminnassa käytettään erilaisia eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

Green Care -perusteet 5 op M


UUTTA!
Näkökulmia ikääntymiseen 15 op

Ikääntyvän yhteiskunnan, ikäihmisten palvelujen ja vanhustyön kehittämiseen uusia eväitä ja välineitä. Avaa uusia näkökulmia ikääntymisen kysymyksiin ja tarkastele ikääntymistä voimavaroista ja mahdollisuuksista käsin. Verkko-opintoina toteutettava opintokokonaisuus Näkökulmia ikääntymiseen 15 op alkaa helmikuussa.

Ikäystävällinen yhteiskunta 5 op V
Laaja-alainen kuntoutus 5 op V
Ikämoninaisuuden johtaminen 5 op V

Opintokokonaisuuden opinnot soveltuvat ikääntyneiden palvelujen ja vanhustyön kehittämisestä kiinnostuneille sekä henkilöille, joiden tavoitteena on hakeutua opiskelemaan Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen (YAMK) -tutkintoa.

Tutustu Ikäosaamisen verkkojulkaisuun IkäNYT! >>


UUTTA!
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa 15 op

Sähköiset palvelujärjestelmät ja sähköiset apuvälineet ovat osin jo nyt arkea, ja niiden käyttö lisääntyy koko ajan. Opinnoissa käsitellään sosiaali- ja terveysalan sähköisiä palveluja, niiden hyödyntämistä ja soveltamista asiakastyössä. Lisäät ymmärrystä asiakaslähtöisyyden ja moniammatillisen yhteistyön merkityksestä sähköisten palveluiden kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioimisessa.

Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5 op V
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5 op M
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5 op M


Innostu ikääntymisestä!

Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen 15 op

Uusi, usean opintojakson kokonaisuus sinulle, joka olet kiinnostunut kehittämään asiakaslähtöisiä sote-palveluja. Samalla avautuu mahdollisuus kehittää innovatiivisesti uudenlaisia työelämän ajattelu- ja toimintatapoja. Opinnot soveltuvat erityisesti vanhustyössä toimiville sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja ne toteutetaan verkko-opintoina.

Osaamiskokonaisuuden järjestävät yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto.

Esite >>

Karelia-amk toteuttaa kokonaisuuteen sisältyvän opintojakson Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5 op. Jos olet kiinnostunut vain tästä opinnosta, voit tulla mukaan avoimen amk:n opiskelijana. 

Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5 op V


Sosiaali- ja terveysalan opintoja

Nopeasti muuttuva sote-ala vaatii jatkuvaa kouluttautumista. Tässä mielenkiintoisia opintoja sote-alan ammattilaisille ja kaikille alasta kiinnostuneille. 

Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op V
Tennareista töppösiin - lähestymistapoja ikääntymiseen 5 op V
Fysioterapiayrittäjyys 3 op V
Motorinen kehitys ja oppiminen 3 op V
Anatomia ja fysiologia 3 op L
Toiminnallinen anatomia 3 op L
Sosiaalilainsäädäntö 4 op L


Graafisen suunnittelun verkko-opinnot

Opi tekemään ja käsittelemään laadukkaita kuvia erilaisiin tarkoituksiin. Suunnittele ja toteuta itse oma julkaisu, käyntikortti, logo tai kuvitus taitto-ohjelmilla. Miten typografia tulee ottaa huomioon julkaisuissa ja nettisivuilla? Perehdy sommitteluun ja värioppiin. Hyödynnä oppimaasi omassa graafisessa suunnittelutyössäsi!

Jos valitset useampia graafisen suunnittelun opintoja, huomioi maksukatto 120 euroa/lukukausi! 

Tekniset taidot
Kuvankäsittely, Adobe Photoshop I 3 op
Kuvankäsittely, Adobe Photoshop II, 3 op
Adobe Illustrator 3 op
Julkaisun taitto, Adobe InDesign 4 op

Suunnittelutaidot
Typografia 3 op
Graafisen alan sommittelu ja värioppi 3 op

Visuaalisen kokonaisuuden hallinta
Yritysilmeen visuaalinen suunnittelu 4 op
Mainoskampanjan visuaalinen suunnittelu 4 op


Lähikuvassa graafisen suunnittelun verkko-opintojen opettaja Juha Leppänen.

Mistä kaikki alkoi ja miten opintojen sisältö on muuttunut vuosien varrella? 

Lue opettajan haastattelu! >>


Biotalousasiantuntijan osaamissalkku

Biotalous on nopeasti kehittyvä ala. Nyt tarvitaan biotalouden osaajia! 
Biotalousasiantuntijan osaamissalkku on laaja opintojaksojen kokonaisuus, joka sisältää monipuolisesti opintojaksoja usean korkeakoulun tarjonnasta verkko-opintoina. Osaamissalkku on tarkoitettu kaikille biotaloudesta kiinnostuneille pohjakoulutuksesta ja osaamisalasta riippumatta. 

Pohjana henkilökohtaisen osaamissalkun kokoamiselle toimii Näkökulmia biotalouteen -opintojakso, jossa tutustutaan biotalouden osa-alueisiin ja prosesseihin, Suomen biotalousstrategiaan sekä biotalouden mahdollisuuksiin tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Näkökulmia biotalouteen 2 op  V 
Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5 op
 V
Metsäenergia 5 op V

Tutustu Biotalousasiantuntijan osaamissalkkuun >>

Lue Kauppakamari-lehden artikkeli Biotalousoppia verkossa


Työkaluja yrityksen kehittämistyöhön!

Lean Six Sigma -menetelmillä hiotaan prosessit huippukuntoon! Niiden avulla voi toimialasta riippumatta parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, alentaa kustannuksia sekä säästää aikaa. Asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys lisääntyy ja ennen kaikkea yrityksen tulos paranee. Nyt voit tutustua Lean-menetelmään avoimen amk:n opintojaksolla:

Lean Six Sigma Yellow Belt 2 op V

Kehitä tiimissä uusia innovatiivisia ratkaisuja, tee tuotekehitystoimintaa ja testaa, arvioi ja jalosta niitä edelleen eri menetelmien avulla. Et tarvitse etukäteistietoja tai -osaamista innovaatioista tai tuotekehitystoiminnasta. Ilmoittaudu nopeasti, sillä ilmoittautumisaikaa on 31.12.2017 saakka. 

Epi Challenge - Orientaatio innovaatiotoimintaan 5 op M


Menestyvä liiketoiminta - Markkinointi ja talousosaaminen

Täydennä taloushallinnon osaamista!

Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op
Talousmatematiikka 5 op M
Management Tool's and Techniques 5 op M
Yrittäjän taloushallinto

Menestyvä liiketoiminta - Käytännön taloushallinto

Henkilöstö ja palkkahallinto 5 op M
Verotus 5 op M
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5 op M


Asiakaslähtöinen markkinointi

Tunnista kuluttajakäyttäytyminen ja ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät ja löydä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämismahdollisuudet. Ymmärrä henkilökohtaisen myyntityön merkitys markkinoinnissa ja hallitse asiakastyytyväisyyteen pohjautuvan johtamisen periaatteet. 

Kuluttajakäyttäytyminen 5 op L
Myyntitaidot 5 op L
Asiakkuudenhallinta 5 op L


HR-osaaja

Ymmärrä esimiestyöhön ja johtamiseen liittyvät eri osa-alueet sekä strategian luomiseen, toteuttamiseen ja varmistamiseen liittyvät toimenpiteet. Tunne työlainsäädäntö erilaisissa ristiriita- ja muutostilanteissa. Ymmärrä esimiestyön tavoitteet ja vastuut sekä opi kannustamaan henkilöstöä. 

Johtamisen ja esimiestyön perusteet
Työoikeus
Valmentava johtaminen 5 op L
Esimiesviestintä 2 op V
Haastavien tilanteiden henkilöstöhallinto 5 op M


Kauppa ja yrittäjyys 15 op

Hanki laaja kuva kaupan alasta ja yrittäjyydestä! Voit opiskella verkko-opintoina K-kauppiasliitto ry:n sisältöjen mukaiset Kauppa ja yrittäjyys -opinnot. Näistä opinnoista on hyötyä vastuullisissa kaupan töissä ja jos suunnittelet kauppiaan uraa. 

Suoritettuasi koko opintokokonaisuuden hyväksytysti saat erillisen todistuksen K&Y-opinnoista ja lisäksi 200 euron stipendin K-kauppiasliitolta. 

Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op V
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op V
Tunnusluvut ja johtaminen 5 op V


Kokeile YAMK-opintoja!

Kehitä ammattitaitoasi esimies- ja johtamistyössä tai syvenny ikäosaamisen opintoihin!
Kokeile YAMK-opintoja ja innostu hakemaan tutkintoon!

Kestävä johtajuus 5 op V
Moninaisuuden johtaminen 5 op V
Haastavien tilanteiden henkilöstölainsäädäntö 5 op M
Management Tools and Techniques 5 op
Ikäystävällinen yhteiskunta 5 op V
Laaja-alainen kuntoutus 5 op V
Ikämoninaisuuden johtaminen 5 op V


Kieliopintoja

Kehitä kielitaitoasi itsenäisesti opiskellen. Opintoihin on non-stop -ilmoittautuminen eli opiskelija voi suorittaa opinnot haluamassaan aikataulussa kevään 2018 aikana. Viimeinen ilmoittautumispäivä on opintojaksokohtainen.

Mediasaksa 3 op
Mediavenäjä 3 op
Tekstinkäsittelyä venäjäksi 3 op

Lähiopetuksena toteutettavissa kielikoulutuksissa lähitapaamisia on kaksi kertaa viikossa. 

Espanjan jatko 5 op 
Saksan jatko 5 op
Venäjän jatko 5 op 


Tarvitsetko hygienia- tai anniskelupassia?

Voit osallistua luennoille ja/tai tulla suoraan osaamistestiin.

Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1,5 op
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1 op


banneri

Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta ja ilmoittautuminen ovat Meerkadossa. Meerkado on portaali, jossa ilmoittaudutaan ja maksetaan opinnot ilmoittautumisen yhteydessä. Tunnistat avoimen amk:n opinnot merkinnästä Karelia-ammattikorkeakoulu Avoin AMK (Joensuu).

Suosittelemme, että käytät Mozilla Firefox tai Google Chrome -selainta!