Karelia www sivut lean

Tuottavuus kuntoon Lean-koulutusten avulla

 


"Koulutus on ammattitaitoista ja joustavaa, Karelia-amk:ssa kuunnellaan yritysten tarpeet tarkalla korvalla. Se on hieno asia ja sen takia teemme mielellämme yhteistyötä."
PERTTU HUOVINEN, PROGRAM MANAGER, PHILLIPS-MEDISIZE
Lue lisää kumppanuusblogistamme

"Kouluttajat olivat vahvoja Lean-osaajia. Työpajat saivat kiitosta koulutukseen osallistujilta, sillä kehittämistehtävien konkreettinen työstäminen yhdessä syvensi ymmärrystä Leanista sekä vahvisti verkostotyötä.”
RAISA LAPPETELÄINEN, POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS


Lean Six Sigma -menetelmillä hiotaan prosessit huippukuntoon. Niiden avulla voi toimialasta riippumatta parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, alentaa kustannuksia sekä säästää aikaa. Henkilöstön tekemän työn – eli prosessien – mallintaminen, ennustaminen ja optimoiminen lisää konkreettisesti asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyttä sekä ennen kaikkea parantaa yrityksen tulosta.

Lean-tuoteperheemme sisältää perusteet esittelevän Yellow Belt -koulutuksen, tarkemmin periaatteisiin ja työkaluihin paneutuvan Green Belt -koulutuksen, Lean-työpajat sekä Minitab-koulutuksen. Lisäksi järjestämme Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksia yhteistyössä Quality Knowhow Karjalainen Oy:n kanssa. Voit ilmoittautua lukukausittain järjestettäviin koulutuksiin tai ottaa yhteyttä, niin räätälöimme organisaatioosi sopivan koulutuksen. Kysy myös konsultointiapua Lean Six Sigma -menetelmien hyödyntämiseen!

Lean Six Sigma Yellow Belt -perusteet työelämän tehostamisessa

Yellow Belt -tasoisessa koulutuksessa käydään läpi Lean Six Sigman periaatteiden, menetelmien ja työkalujen perusteet. Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat perustiedot prosessien systemaattisesta kehittämisestä ja laadunkehittämisen työkaluista. Yellow Belt-koulutuksen suoritettuasi osaat toimia mukana yrityksen kehittämistyössä Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.

Yellow Belt koulutuksen sisältö:

 • Lean-periaatteet ja Six Sigma -menetelmän perustiedot
 • DMAIC-prosessi ja työkalut
 • dataperusteinen ongelmanratkaisu
 • 5S-menetelmä, 7-9 hukkakäsitteet
 • työkalut kehittämiseen ja tehokkaaseen soveltamiseen
 • ISO 13053-1 ja-2 -standardien perusteet.

Seuraava koulutus keväällä 2019 Avoimen AMK:n tarjonnassa.

Lean Six Sigma Green Belt

Green Belt -tasoisessa koulutuksessa opit vetämään itsenäisesti Lean Six Sigma -kehittämisprojekteja omassa organisaatiossasi. Green Belttinä olet avainhenkilönä organisaatiosi kehittämisessä. Käytännönläheinen Green Belt -koulutus on suunnattu toiminnan prosessien kehitystyöstä vastaaville esimiehille, asiantuntijoille ja johdolle teollisuudessa, palveluyrityksissä ja julkisella sektorilla.

Green Belt-koulutuksen käytyäsi opit tehostamaan liiketoimintaa ja prosesseja, saavuttamaan mitattavaa taloudellista hyötyä, poistamaan hukkaa, lisäarvotonta työtä ja haitallista vaihtelua sekä parantamaan asiakaskokemusta. Koulutuksen aikana toteutat oman organisaatiosi kehittämisprojektin rajatusta ongelmasta, ja koulutuksen jälkeen osaat vetää itsenäisesti Lean Six Sigma -kehittämisprojekteja omassa yksikössäsi.

Green Belt-koulutuksen sisältö:

 • Ongelmanratkaisumalli (DMAIC)
 • Kattava työkalupakki
 • Tuloshakuinen kehittäminen
 • Käytännön ongelmanratkaisutaidot
 • Prosessinhallintataidot (Value Stream Map -työkalu)
 • Oman organisaation toimintaan liittyvä kehittämisprojekti

Seuraava koulutus 7.2.2019 - 6.6.2019
Lue lisää ja ilmoittaudu Meerkado-koulutusportaalissa  25.1.2019 mennessä.

Lean Six Sigma Black

Black Belt-koulutuksessa saavutat korkean osaamistason Lean Six Sigmasta ja sen työkaluista. Black Beltit tekevät työtä Lean Six Sigma ohjelmissa ja projekteissa sekä valmentavat ja ohjaavat projektitiimiä menetelmän ja työkalujen soveltamisessa. Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksessa opit Lean Six Sigma DMAIC -menetelmän ja tarvittavien ohjelmien käytön oman kehitys-/parannusprojektin avulla käytännössä. Koulutus on suunnattu prosessien kehitystyöstä vastaaville esimiehille, asiantuntijoille ja johdolle teollisuudessa, palveluyrityksissä ja julkisella sektorilla.

Lean Six Sigma Black Belt –koulutus perustuu laajaan tilastolliseen ja kvantitatiiviseen ongelmanratkaisumetodiikkaan. Se noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) Body of Knowledge -tietosisältöä (BOK). Tietopohjaa on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset. Koulutusohjelmassa yhdistetään perinteinen koulutus, interaktiivinen ohjelmistokoulutus (Minitab) ja käytännön projektit.

2018 - 2019 koulutukset järjestetään yhteistyössä Quality Knowhow Karjalainen Oy:n kanssa.

Seuraava koulutus 18.2.2019 - 15.1.2020
Lue lisää ja ilmoittaudu Meerkado-koulutusportaalissa 8.2.2019 mennessä

Jatkuvan parantamisen teematapaamiset

Karelia-ammattikorkeakoulu järjestää Lean Six Sigma -menetelmien hyödyntäjille teematapaamisten sarjan. Teematapaamisten tavoitteena on herättää keskustelua, jakaa kokemuksia sekä edistää Lean Six Sigma -menetelmien hyödyntämistä organisaatioissa.Tervetuloa ensimmäiseen teematapaamiseen, jonka aiheena on jatkuva parantaminen valmentavan johtamisen näkökulmasta.

Lean Six Sigma ja valmentava johtaminen

22.1.2019 klo 12.00 – 14.45
Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne-kampus
Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, Otsakorpi-auditorio

Yritysten on jatkuvasti tehostettava toimintaansa säilyttääkseen kilpailukyvykkyytensä. Lean Six Sigma –menetelmien hyödyntäminen kehittämisprojekteissa antavat siihen hyvät edellytykset. Haastavaa onkin, miten luoda ja ylläpitää jatkuvan parantamisen kulttuuria organisaatioissa? Miten muuttaa toimintaa ja organisaation kulttuuria yhteisen kehittämisen ja jatkuvan parantamisen malliin? Tähän tarvitaan valmentavaa johtajuutta, joka huomioi organisaation jäsenten kyvykkyyden ja valjastaa sen käyttöön.Tervetuloa keskustelemaan valmentavasta johtamisesta ja kokemuksista Lean Six Sigma -kehittämisprojekteissa. Lue lisää ja ilmoittaudu

Minitab - mittausdatan jalostaminen tiedoksi

Jalosta dataa tiedoksi ja tee tuloksekkaita päätöksiä. MINITAB-ohjelmistolla muutat prosessitiedot kätevästi informaatioksi, jonka avulla voit kehittää prosessia. Koulutuksessa tutustut MINITAB-käyttöliittymään ja sen tavallisimpiin analyysityökaluihin sekä opit jalostamaan dataa tiedoksi tuloksekkaan päätöksenteon tueksi.

MINITAB toimii erinomaisesti Lean Six Sigma -projekteissa, joissa hyödynnetään paljon erilaisia tilastollisia menetelmiä. Koulutuksessa perehdyt MINITAB-käyttöliittymään ja sen tavallisimpiin analyysityökaluihin. Koulutuksessa perehdytään MINITAB-käyttöliittymään ja sen tavallisimpiin analyysityökaluihin. Kestoltaan 4 x 4 tunnin koulutus on suunnattu kaikille Lean Six Sigma -menetelmiä hyödyntäville.Kysy tarjous koulutuksesta henkilöstöllesi!

Lean-työpajat

Työpajat tukevat Yellow Belt ja Green Belt -koulutuksia, joihin sisältyy oman organisaation kehittämistehtävä. Lean-työpajassa työstät omaa kehittämisprojektiasi ohjaajien tuella DMAIC-syklissä.

Työpajoissa ryhmäydyt muiden projektin parissa työskentelevien kanssa ja muodostatte yhteisen näkemyksen kehittämistyön suunnasta, tavoitteista ja menetelmistä. Vertaistuen sekä ohjaajien tuen avulla raivaatte etenemisen esteitä ja jaatte toimivia ratkaisumalleja toisillenne. Yhden työpajan kesto on 4 h.

Räätälöidyt koulutukset

Karelia-ammattikorkeakoulun Lean-tiimi kouluttaa organisaatiosi henkilöstön Lean Six Sigma menetelmien käyttöön yrityksesi tarpeita vastaavalla tavalla. Rakennamme tarpeisiisi sopivan Lean-koulutuspaketin esim. yhdistelemällä haluamiasi Lean-tuoteperheen osia. Organisaatiolle räätälöidyn koulutuksen hyöty on vahva sitoutuminen yhdessä oman organisaation kehittämistehtävään.

Ota yhteyttä! Suunnitellaan koulutus tarpeesi mukaan. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.!

Asiantuntija- ja konsultaatiopalvelut

ryhmakuva netti

Lean-tiimimme tarjoaa koulutusten lisäksi konsultaatio- ja asiantuntija-apua Lean-menetelmien hyödyntämisessä.

Yhteystiedot

Harri Mikkonen
Palveluliiketoiminnan päällikkö
harri.mikkonen(at)karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi


>> Tutustu myös muuhun täydennyskoulutustarjontaamme.

>> Tarvitsetko Lean Six Sigma -menetelmien asiantuntijapalveluita? Lue lisää!