Matkailun täydennyskoulutus

Esimerkkejä koulutuksista

Ruoka matkailutuotteena (10 op)

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • paikallisuus
 • kuinka ruoka esitellään asiakkaalle
 • ennakointi
 • tarinallistaminen
 • ruokaperinne
 • laatu
Työelämäsertifikaattitesti (1 op)

Työelämäsertifikaattitestin suoritettuasi sinulla on yleistietoa Suomesta, suomalaisesta työkulttuurista ja työelämän pelisäännöistä sekä työlainsäädännöstä. Sertifikaatilla voit näyttää työnantajalle, että olet perehtynyt suomalaisen työelämän tapoihin ja käytänteisiin. Suorittamalla Työelämäsertifikaattitestin saat perusvalmiuksia työelämään ja edistät työnsaantimahdollisuuksiasi.

Sisältö:

Työelämän pelisäännöt ja suomalainen työkulttuuri:

 • Yleistä Suomesta
 • Osaaminen ja koulutus
 • Työmarkkinajärjestelmä
 • Työsopimus
 • Työn muodot
 • Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Työntekijän vakuutukset
 • Verotus
 • Työsuojelu
 • Tasa-arvo
 • Vaatimattomuus, suora kommunikointityyli ja hiljaisuus
 • Täsmällisyys - oma-aloitteisuus - luotettavuus
 • Asiakkuus
 • Uskonto
 • Työpaikan arki

Yhteystiedot

Anne Prepula
Palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi


 >> Tutustu myös muuhun täydennyskoulutustarjontaamme.