ATT kuva


Avoin toimintakulttuuri Kareliassa

"Kareliassa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla kaikki tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutkimustiedon avoin julkaiseminen sekä tulosten popularisointi, tutkimusaineistojen avaaminen sekä avoimet tutkimusmenetelmät. Avoimuuden avulla edistetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä mahdollistetaan uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita." (Karelia-amk:n laatukäsikirja)

 
Karelian strategiassa 2017-2020 on sitouduttu avoimen toimintakulttuurin edistämiseen.

Rehtori Petri Raivo allekirjoittanut seuraavat avoimia toimintatapoja edistävät asiakirjat:

Avoimen tieteen ja tutkimuksen osa-alueet Kareliassa (kuvio).

Koulutukset ja oppaat henkilöstölle ja opiskelijoille

      Aamupuurotilaisuudet ja koulutukset henkilöstölle keväällä 2019

 • 23.1. klo 8:15-9 aamupuuro : tutkimusetiikka (Tikkarinne E127)
 • 19.2. klo 12.30-16 Hyvä tieteellinen käytäntö -koulutus, Sanna Kaisa Spoof/TENK (Wärtsilä)
 • 20.2. klo 8.30-12 Hyvä tieteellinen käytäntö -koulutus, Sanna Kaisa Spoof/TENK (Tikkarinne)
 • 27.2. klo 8:15-9 aamupuuro : tutkimusetiikka (Wärtsilä, ravintola Wire)
 • 20.3. klo 8:15-9 aamupuuro : aineistonhallinnan prosessi Kareliassa (Tikkarinne E127)
 • 2.4. klo 13-16 Media- ja viestintäkoulutus, toimittaja Keimo Lehtiniemi, MTV3, (Wärtsilä, auditorio)
 • 10.4. klo 8.15-9 aamupuuro : aineistonhallinnan prosessi Kareliassa (Wärtsilä, ravintola Wire)
 • 11.4. klo 10-11.30 Sopimukset – Projektin peikko vai pelastus (AC ja nauhoite)
 • 9.5. klo 10-12 Oikeudet TKI-hankkeissa ja oikeuksiensiirtosopimukset (AC ja nauhoite)
 • 29.5. klo 13-15 Aineistonhallinnan prosessi Karelian tki-hankkeissa (Tikkarinne, SOTE E237 pieni auditorio)
 • 5.6. klo 8.15-9.00 ATT-aamupuuro (Tikkarinne, Solina)

  Aamupuurotilaisuudet ja koulutukset henkilöstölle ja opiskelijoille syksyllä 2019

 • Avoimen tieteen verkkokurssit (5 x 1op) tulevat Campus Onlinen tarjontaan slk 2019 alkaen.

Kareliassa järjestetään Kirjoittajmisen kynnys matalaksi -työpajoja ja Yleistajuisen tiedeviestinnän työpajoja tarpeen mukaan. Työpajojen materiaalit ovat avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.

Karelian opiskelijoille ATT:n perusteita esitellään kirjaston järjestämässä tiedonhankinnan opetuksessa.

Avoin viestintä

       Karelian Vasu-verkkolehti:

      Webinaarit ja videot:

Karelian TKI-ympäristöt - ja infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit ovat olennainen osa korkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tältä sivustolta löydät Karelian palvelut, laitteet, asiantuntijat ja verkostot kootusti yhdestä paikasta.

Aineistojen hallinta Kareliassa

Tutkimusaineistojen haku

Pian Karelian tutkimusaineistoja voi hakea ja selata karelia.fi/aineistot -sivun kautta.

Tutkimusaineistoja on löydettävissä myös valtakunnallisen Etsin-palvelun kautta. Esim. Peltojen eroosioherkkyyskartta 2019 -aineisto.

 Karelian toimijat

 Karelian toimijat FINAL

 

Rehtori on nimennyt työryhmän edistämään avoimen toimintakulttuurin kehittämistä Karelia-ammattikorkeakoulussa. Työryhmässä on edustajat TKI- ja palveluliiketoiminnan yksiköstä, kirjasto- ja tietopalveluista, tietohallinnosta sekä koulutuksesta (ml. tutkimuseettinen tukihenkilö). Työryhmän puheenjohtajana toimii tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen.

Karelian IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelun vastuuhenkilönä toimii tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen. IDA on tarkoitettu tutkimusaineistoihin liittyvän datan säilytykseen ja jakamiseen. IDAan tallennettu data voidaan kuvailla, julkaista ja avata muiden ladattavaksi muilla Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvilla pian julkaistavilla palveluilla. Jos tarvitset säilytystilaa IDAan, ota yhteyttä Anne Ilvoseen tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Linkkejä

Avoin TKI- ja oppiminen -hanke

ATT hankkeen logo

Avoin tiede ja tutkimus -sivusto

Fair Data -palvelut

Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

Vastuullinen tiede -sivusto