Periaatteena jatkuva kehitys

Irina Malmi
Tradenomi (AMK), Restonomi (AMK)
Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen YAMK-opiskelija

irina nettiin

Muutin Venäjältä Joensuuhun viisitoista vuotta sitten. Harkitsin matkailualan opintoja, mutta ennen varsinaisia tutkinto-opintoja halusin tietää, minkälaista opiskelu Karelia-ammattikorkeakoulussa olisi, joten aloitin opinnot avoimen amk:n opiskelijana. Avoimen amk:n opinnot rohkaisivat minua hakemaan tutkinto-opintoihin.

Valmistuttuani restonomi (AMK) -tutkintoon halusin opiskella vielä lisää. Uudeksi alaksi valitsin liiketalouden ja aloitin opinnot avoimen amk:n polkuopiskelijana. Suoritettuaan ensimmäisen vuoden opinnot tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä hain tutkintoon johtavaan koulutukseen erillishaussa. Tämä hakumenettely oli sujuvaa, koska valintakoetta ei tarvinnut suorittaa.

Minusta parasta on se, että pystyn opiskelemaan työn ohessa. Voin itse päättää, mitä opintoja suoritan ja milloin, eli opiskelen omassa tahdissa. Myös monet tentit saa tehdä verkossa. On ollut helppoa yhdistää opinnot, perhe, työ ja harrastukset. Aloitin työt tarjoilijana, ja nyt minulla on kaksi ammattikorkeakoulututkintoa. Tällä hetkellä työskentelen isossa tilitoimistossa henkilöstöpalvelujen asiantuntijana.

Haluan edelleenkin täydentää omaa osaamistani, ja nyt tavoitteenani on ylempi amk-tutkinto. Pidän opiskelua tärkeänä, sillä jatkuva kehitys on periaate elämässäni. Opiskelen tällä hetkellä yamk-opintoja avoimessa amk:ssa, koska se on mahdollista ilman yhteishaussa vaadittavaa kolmen vuoden työkokemusta. Avoimen amk:n opintoja on mahdollista suorittaa työn ohessa, jolloin myös työkokemusvuodet karttuvat opintojen ohella. Vuoden kuluttua Irina Malmilla on suoritettuja opintoja 20 opintopistettä ja ylemmän amk-tutkinnon työkokemusvaatimus täyttyy. Tavoite on selvä. - Aion hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n erillishaussa – jälleen ilman valintakoetta.

Lue lisää polkuopiskelusta>>