Polkuopinnoilla haaveesta tuli totta


Sosionomiopiskelija Piia Haukka
 
Aloitin opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa polkuopiskelijana tammikuussa 2014. Silloin järjestettiin Nurmeksessa monimuoto-opintoina 40 opintopisteen opintokokonaisuus, joka muodostui sosionomin tutkintoon kuuluvista ensimmäisen vuoden opinnoista. Lisäksi suoritin vapaasti valittavia opintoja.Tavoitteeni oli saada avoimen amk:n opintoina kokoon 60 opintopistettä, jotta voin hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Tutkinto-opiskelijaksi päästyäni pystyisin sisällyttämään jo suoritetut opinnot tutkintooni sisälle. Tämä tavoite motivoi minua opiskelemaan ahkerasti ja polkuopinnot imaisivat minut täysin mukaansa. Opiskeluryhmämme yhteishenki oli vahva ja monella ryhmäläisellä oli tavoitteena päästä jatkamaan sosionomiopintoja tutkinto-opiskelijaksi asti. 
Polkuopintojen aikana minulle vahvistui tunne, että olen opiskelemassa alaa, jolla haluan tulevaisuudessa työskennellä. Monimuoto-opinnoissa meillä oli lähiopetusta viitenä päivänä kuukaudessa ja loppuaika oli itsenäistä tai ryhmässä työskentelyä. Erityisesti polkuopintojen alussa ryhmän antama vertaistuki korostui. Aina oli joku jolta voi kysyä, eikä kysyvä tieltä eksynyt. 
 
Olen nyt tutkinto-opiskelijana ja tavoitteenani on valmistua sosionomiksi syksyllä 2017. Jatkan monimuoto-opiskelua, sillä asun edelleen Lieksassa, aivan kuten polkuopinnot aloittaessanikin. Lähipäiville ajelen Joensuuhun, mutta muutoin voin opinnot suorittaa omalla paikkakunnalla. 
 
Sosionomin opinnot ovat olleet minun pitkäaikainen haaveeni ja toteutan tällä hetkellä omaa unelmaani. Tämä motivoi minua opinnoissa. Sosiaalialasta mielenkiintoisen tekee ehdottomasti asiakkaiden parissa tehtävä työ, joka on ihmisenä ihmisen kohtaamista, pysähtymistä ja kuuntelemista. 
 
Opiskelukärpänen on puraissut ja tiedän, että tulevaisuudessa haluan jatkaa opintojani vielä lisää. Tällä hetkellä haaveenani on suorittaa myöhemmin työnohjaajakoulutus ja jatkaa sosiaalityön opintoja yliopistossa.

Lue lisää polkuopinnoista>>