Luontomatkailun poluille polkuopintojen kautta!


Kehityspäällikkö Anna Rinteinen valmistui matkailualan restonomiksi (AMK) keväällä 2017. Opinnot hän aloitti avoimessa ammattikorkeakoulussa polkuopiskelijana ja valitsi matkailualan opinnot, koska halusi päivittää aikaisempia opintojaan ja syventää matkailun tietopohjaa.

Polkuopinnot sopivat hänen sen hetkiseen elämäntilanteeseensa. Tutkinto-opintojen hakuaika oli jo umpeutunut. Tavoitteena oli edetä nopeasti ja hakea avoimen amk:n opinnoilla tutkintoon johtavaan koulutukseen.

”Kokemuksesi polkuopinnoissa ovat erittäin hyvät, tosin itselläni motivaatiokin oli todella korkealla. Minulla oli taustalla pitkä työura ja aikaisempia opintoja, joita sain soveltavin osin hyödynnettyä opinnoissani,” kertoo Anna.

Hänen mielestään parasta oli henkilökohtaisesti laadittu opinto-ohjelma, joka oli joustava ja sopi työn ohessa opiskelevalle. Polkuopinnoista oli hyötyä; Anna eteni vauhdilla tutkinto-opiskelijaksi ja valmistui nopeasti kahdessa lukuvuodessa.

”Ei hullumpaa kun miettii, että minulla on paljon työmatkoja sisältävä vakituinen työ, pian 5 vuotta täyttävä poika ja mies, joka on joka toisen viikon poissa kotoa työnsä takia ;)”

Anna toimii Retkipaikka.fi:n kehityspäällikkönä visioimassa ja kehittämässä retkeily- ja luontomatkailupalvelun uusia toimintamuotoja. Matkailulla menee tällä hetkellä hyvin ja hän uskoo, että hän työskentelee jatkossakin matkailun parissa.

Hän suosittelee polkuopintoja, jos motivaatio on kohdallaan ja haluaa jatkaa tutkinto-opiskelijana.

”Polkuopiskelu, kuten muukin korkeakouluopiskelu, vaatii toki työtä ja oma-aloitteisuutta, mutta on myös hyvin palkitsevaa. Pitää olla tottunut työskentelemään niin ryhmässä kuin yksinkin ja tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen.”

Katso Annan tunnelmia valmistumispäivänä

 Anna luontopolku

Kuva: Mai Mönkkönen